Friday, July 02, 2010

ANNOUNCEMENT FROM PDRM !! PENGUMUMAN DARI PDRM !!

Effective from 5 PM 11th of May 2010, 
PDRM will no longer provide any discounts on all traffic summonses.

PDRM SUMMONS ALERT REGISTRATION - [FREE]


By subscribing to MyEG's new FREE service, we will inform and remind you via email if you have any new summons. Furthermore, as you receive the summons notification early, you can still remember who was driving the car at that time and be more careful in the future.

In the event that you are very certain that you were never in the area mentioned in the summons (as you have received the summons early), you may refer to PDRM for a review on the photos taken by paying PDRM a small fee.

PDRM Summons Alert Free Registration
PDRM Summons Payment (Login Required)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PENGUMUMAN DARI PDRM

Efektif dari 5 Petang 11 Mei 2010, 
PDRM tidak lagi memberikan sebarang diskaun ke atas semua saman trafik.


PENDAFTARAN PERINGATAN SAMAN PDRM - [PERCUMA]


Dengan melanggan perkhidmatan percuma dari MyEG, kami akan memberitahu melalui e-mail anda jika ada sebarang saman baru. Tambahan pula, jika anda menerima peringatan awal tentang saman, anda masih mampu ingat kembali siapa yang memandu kenderaan pada masa tersebut dan lebih berhati-hati di masa hadapan.

Dalam situasi yang anda benar-benar pasti (kerana anda menerima peringatan saman dengan cepat) bahawa anda tidak berada di lokasi yang dinyatakan dalam saman, anda mungkin boleh menyaksikan foto yang diambil dengan membayar kepada pihak PDRM.

Pendaftaran Percuma Peringatan Saman PDRM
Bayar Saman PDRM (Perlu Login)

Sumber : Email Yahoo Group
SEMOGA DAPAT MEMBANTU ANDA...

No comments: